Jumaat, Julai 24, 2009

Komik Tokoh Muslim Dunia Siri 1: Ibnu Sina

Penulis & pelukis: Nin Studio
Penerbit: Gema Insani Press

Tahun: 2006

Jumlah halaman: 100 m/s


Ibnu Sina (980-1037 M) ialah seorang ilmuwan Muslim tersohor di bidang perubatan. Lahir di kota Bukhara, Uzbekistan tahun 980 M, Ibnu Sina lahir dalam lingkungan keluarga berada. Ayahnya adalah seorang gabernor yang ditugaskan di Bukhara.

Kitabnya dalam bidang perubatan, al-Qanun Fit Tib, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad 12 M dan lebih dikenal dengan judul The Canon. Buku inilah yang menjadi rujukan utama bidang perubatan dan ikut memajukan bangsa Barat. Kitab ini diantaranya menjelaskan tentang susunan syaraf dan peredaran darah. Kitab ini hanyalah satu dari sekian banyak kitab ilmu yang ditulis Ibnu Sina.

Antara yang menarik mengenai komik biografi Ibnu Sina ini ialah cerita dan ilustrasinya lebih mengalir dan lebih mudah dinikmati.

Jumaat, Julai 17, 2009

Mengenal Peribadi Rasulullah SAW

Syeikh Muhammad Jamil Zainu
RM12.90
Perniagaan Jahabersa

Dihadirkan buku ini di hadapan para pembaca kaum muslimin yang mulia dengan tajuk: Qutufun Minas Syamaail Al-Muhammadiyah wa Al-Adab al-Islamiyah (Meniti Jejak-jejak Keperibadian Rasulullah disertai akhlak an-Nabawiyah dan adab al-Islamiyyah. Dengan kehadiran buku ini kami berharap supaya para pembaca mahu mentelaahnya serta mahu mengikuti Rasulullah s.a.w., sama ada dari akhlaknya, adabnya, tawadhu'nya, kemurahan hatinya, keberaniannya, kemuliaannya dan tauhidnya yang murni. Apatah lagi pada zaman sekarang ini, tauhid dan akhlak perlu disebarluaskan kerana kedua-duanyalah kaum muslimin menjadi jaya dan Islam semakin tersebar.

Betapa indahnya ucapan seorang penyair:
"Sesungguhnya bangsa itu hanya tegak selama memiliki akhlak, jika mereka kehilangan akhlaknya maka punahlah mereka."

Buku ini dicerita dalam bentuk hadis-hadis sahih. Sebuah buku yang bagus, menarik dan terbaik dalam membicarakan keseluruhan keperibadian Rasulullah s.a.w. kerana ditulis oleh seorang ulama sunnah kini yang luas ilmunya dan hebat dengan gaya penulisannya.

Beli di:
http://www.jahabersa.com.my