Rabu, Julai 25, 2012

Buku Baru: Al-Bidayah wa An-Nihayah Jilid 1

Penulis: Ibnu Katsir
Tahqiq: Dr Abdullah at-Turki
Penerbit: Pustaka Azzam

2 ulasan: