Selasa, Mac 24, 2009

Biografi Empat Imam Mazhab

Dr Ahmad Asy-Syurbasi
Media Insani
RM29.50

Imam mazhab empat adalah imam-imam para faqih yang termasyhur. Mereka adalah pendiri mazhab-mazhab fiqh yang tersebar luas di belahan bumi barat dan timur. Mereka dikenal di tengah-tengah peradaban manusia, di masa lalu dan masa kini. Mereka adalah Abu Hanifah An-Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafie dan Ahmad bin Hanbal.

Keempat imam ini telah berkilauan pada masa keemasan pertumbuhan fiqih dan perkembanganya, sebenarnya mereka telah didahului ragam jerih payah yang dicurahkan dalam bidang ini oleh tokoh yang banyak jumlah namanya dan terus menerus usahanya, semenjak terbitnya cahaya islam hingga keempat imam ini menerima warisan-warisan tasyri' (penetapan hukum), istinbath (penyimpulan hukum), dan fiqih dari para pendahulunya, lalu mereka memelihara dan mengembangkannya, melipatgandakan buahnya, serta menyebarluaskan manfaatnya di tengah-tengah manusia.

Beli di:
http://www.fajarilmubaru.com.my

Tiada ulasan:

Catat Komen