Jumaat, Januari 29, 2010

Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku

Kata-Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib
Dihimpunkan oleh: Syeikh Fadhullah Al-Hairi
Teks Arab turut disertakan
RM39.80
Pustaka Hidayah
169 muka surat

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah saw, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah saw:

"Kedudukan Ali kw disisiku seperti diriku, ketaatan kepadanya sama dengan ketaatan kepadaku, dan kemaksiatan kepadanya sama dengan kemaksiat kepadaku”

Di antara kata-kata mutiara Ali yang indah dan bermanfaat:

”Wahai manusia, bertanyalah kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Sesungguhnya aku ini lebih mengerti jalan-jalan langit daripada jalan-jalan bumi. Bahkan, aku mengetahui sebelum bencana itu terjadi dan menghempaskan impian-impian umat ini”.

"Ilmu adalah sebaik-baik perbendaharaan dan yang paling indah. Ia ringan dibawa, namun besar manfaatnya. Ditengah-tengah orang banyak ianya indah, sedangkan dalam kesendirian ianya menghiburkan."

"Umur itu terlalu pendek untuk mempelajari segala hal yang baik untuk dipelajari. Akan tetapi, pelajarilah ilmu yang paling penting, kemudian yang penting dan begitulah seterusnya secara berurutan."

"Janganlah kalian memaksakan anak-anakmu sesuai dengan pendidikanmu, kerana sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zaman kalian."

"Pokok agama adalah makrifat (kenal) tentang Allah SWT.
Kesempurnaan makrifat tentangNya adalah tasdiq (membenarkan) terhadapNya.
Kesempurnaan tasdiq terhadapNya adalah dengan tauhid kepadaNya.
Kesempurnaan tauhid kepadaNya adalah dengan ikhlas kepadaNya.
Barangsiapa yang melekatkan suatu sifat kepadaNya, bererti dia telah menyertakan sesuatu kepadaNya.
Dan barangsiapa yang menyertakan sesuatu denganNya, maka dia telah menduakanNya.
Barangsiapa yang menduakanNya, maka dia telah memilah-milahkan (Zat)Nya.
Barangsiapa yang memilah-milahkanNya, maka sesungguhnya dia tidak mengenalNya.
Barangsiapa yang tidak mengenalNya, maka dia akan melakukan penunjukan kepadaNya.
Barangsiapa melakukan penunjukan kepadaNya, maka dia telah membuat batasan tentangNya.
Dan barangsiapa yang membuat batasan tentangNya, sesungguhnya dia telah menganggapNya berbilang."

"Barangsiapa yang ingin melihat kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia melihat kedudukan Allah pada dirinya."

"Sesungguhnya wali-wali Allah SWT adalah mereka yang memandang batin dunia ketika orang-orang memandang lahirnya. Mereka sibuk dengan urusan akhirat ketika orang-orang disibukkan dengan urusan dunia. Mereka telah mematikan dari dunia ini kerana mereka khawatir ia akan mematikan mereka. Dan mereka meninggalkan dunia kerena mereka tahu bahawa ia akan meninggalkan mereka."

"Wahai Tuhanku, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku dari sujud kepada selainMu, maka jagalah wajahku dari meminta kepada selainMu."

Akhir kata sebuah kitab dengan mutiara kata yang indah.

Beli di:
http://fajarilmubaru.com.my

Tiada ulasan:

Catat Ulasan